Jump to content


Air Superiority Week - čeština


 • This topic is locked This topic is locked
No replies to this topic

Bertiux #1 Posted 31 July 2013 - 08:03 AM

  EU Producer

 • Member
 • 124 battles
 • 1,704
 • [WG] WG
 • Member since:
  01-26-2012

Air Superiority Week (Týden vzdušné nadvlády)

Wargaming Europe představuje ASW (Air Superiority Week , Týden vzdušné nadvlády), pětidenní streamovaný turnaj, který otestuje vaše schopnosti pilota a týmovou spolupráci! Pro ty nejúspěšnější je připraveno mnoho cen, máte-li tedy srdce pilota, tak neváhejte!
Registrace
Pro účast v ASW je nutné, aby každý tým splňoval tyto podmínky:
 • Všechny týmy (skvadrony) musí být složeny z velitele a pěti členů s možností přijmout jednoho člena rezervního.
 • Všichni hráči musí být přítomni a schopni hrát od 12. do 16. srpna včetně, a to od 19:00 do 22:00 SELČ.
 • Velitel týmu musí hovořit anglicky, neboť komunikace bude nedílnou a velmi důležitou součástí ASW.
 • Registrace budou otevřené od 31. července do 6. srpna.
 • Pokud se chcete zúčastnit, ale nemáte dostatek spoluhráčů, pak můžete vytvořit náborové téma zde na fóru.
Jakmile máte svůj vlastní tým, stačí navštívit téma s registracemi a přidat název své skvadrony a přezdívky všech členů včetně velitele.
V momentě, kdy budou všechny skvadrony připraveny, komunitní tým Wargamingu přiřadí všem skvadronám náhodně mapu, národnost a číslo:
 • Mapa bude značit vaše domácí území. Všechny letky, které budou sdílet stejnou mapu, vytvoří armádu a budou spolupracovat při obraně svého teritoria i útocích z něj vedených. Každá armáda bude vedena generálem (člen Wargamingu), který bude spolupracovat se všemi veliteli skvadron na koordinaci útoků. Každý generál bude mít také svého poručíka, který mu bude se vším pomáhat.
 • Národnost bude také náhodně přiřazena všem skvadronám (SSSR, USA, Německo). Skvadrona smí pak používat pouze ta letadla, která spadají pod přiřazenou národnost. Výjimku tvoří japonský technologický strom, jehož letadla mohou využívat všichni bez omezení.
  • v každé eskadroně může být maximálně polovina japonských letadel (3 ze 6 letadel mohou být japonská, zbytek musí patřit jiným národům)
 • Číslo bude sloužit k urychlení práce organizátorů turnaje, aby mohli svižně zařazovat útočníky a obránce.
Komunikace bude probíhat na dedikovaném TeamSpeak serveru, kde bude mít každá skvadrona k disposici svoji vlastní místnost. Hráči tak budou moci těžit z možnosti velmi snadno komunikovat mezi sebou a velitelé pak budou moci snadno s generálem diskutovat o různých strategiích.
Všech 15 hodin turnaje budeme vysílat, takže budete moci sledovat generály, jak posunují své jednotky, zatímco pořadatel bude všechny informovat o dění na bojištích. Nápomocna mu k tomu bude rozměrná mapa, po které posouvat žetony reprezentující jednotlivé skvadrony a jejich vzdušné souboje. Pořadatel bude také sledovat průběžné výsledky tak, jak budou vybojovány. Mapa bude online a aktualizována v reálném čase, aby měl každý dokonalý přehled. Naši kolegové z eSport oddělení budou bitvy stremovat a přepínat se mezi svým studiem a velitelstvím. Vše toto bude probíhat v našich pařížských kancelářích za podpory mnoha našich zaměstnanců. Taky se už tak těšíte? Tak do toho!
Bitva
Poznámka: Bodovací systém bude upraven dle počtu přihlášených skvadron**
Každá armáda začne s 50 body a cílem je samozřejmě získat co nejvíce dalších bodů z nepřátelských území. Na začátku dne bude polovina každé armády přiřazena na obranu vlastního území a polovina bude poslána do útoku na území nepřítele. Skvadrony se budou ve svých rolích útočníků a obránců střídat. Nebude stanoven žádný časový limit a kolik bitev mezi 19:00 a 22:00 budete schopni odehrát, tolik můžete.
Velitelé jednotlivých skvadron budou muset úzce spolupracovat s generálem armády a skrze TeamSpeak komunikovat různé strategie. Generál bude informovat pořadatele na velitelství, kolik skvadron jeho armáda posílá do bitvy a kam útočí. Pořadatel bude mít k disposici mapu zobrazující teritoria a různobarevné žetony zastupující skvadrony. Jakmile dá generál rozkaz k útoku, pořadatel přesune žetony skvadron na příslušné území a spáruje je s odpovídajícím množstvím skvadron potřebných na obranu. Každý takový žeton bude mít na sobě číslo odpovídající číslům jednotlivých skvadron. Pořadatel náhodně vybere žetony týmů k útoku i k obraně a sdělí generálům, které jeho skvadrony budou do bojů zapojeny.
Jakékoli území může být zvoleno jako cíl útoku, dokud je na nich ještě k disposici obranná skvadrona. Obranné skvadrony zůstanou na území k disposici tak dlouho, jak dlouho budou přítomny body, o které je možné bojovat.
Jakmile je útočná skvadrona spárována s obrannou, bitva se vždy odehraje na mapě bránícího týmu. Tréninkovou místnost pro bitvu vytvoří vždy velitel bránícího týmu. Útočící skvadrona se do této místnosti připojí a jakmile jsou všichni připraveni, boje mohou začít! Která ze skvadron první porazí soupeřův tým třikrát, vyhrává.
Příkladem může být situace, kdy generál teritoria „El Halluf“ hovoří ke svým velitelům. Dohromady má tato armáda 7 skvadron připravených k útoku. Generál tedy sdělí pořadateli, že 4 skvadrony zaútočí na teritorium „Pacific Ocean“. Toto teritorium má k disposici 9 obranných skvadron, a tak pořadatel potvrdí útok a spáruje útočné skvadrony „El Halluf“ náhodně se čtyřmi obrannými skvadronami „Pacific Ocean“. Velitelé čtyř bránících skvadron vytvoří každý tréninkovou místnost, vyberou svoji domácí mapu a pojmenují místnost číslem své skvadrony. Členové útočících skvadron se připojí do příslušných místností na základě čísla, ke kterému byli dříve přiřazeni, a bitva může začít!
Nejlepší z pěti:
 • První tým, který dosáhne tří výher nad soupeřem, vyhrává. Není třeba odehrát všech pět bitev.
  • Dojde-li k remíze ve kterékoli z bitev, považuje se tato za výhru bránícího týmu
  • Vyhraje-li celkově útočící tým, pak vezme jeden bod z konta bránící armády
  • Vyhraje-li celkově bránící tým, bodové konto se nemění
 • V turnaji budou platit pravidla standardních bitev bez jakýchkoli restrikcí co se typu munice, modulů či vybavení týče. Jediná omezení jsou:
  • Skvadrony mohou hrát POUZE s letadly národnosti, která jim byla náhodně přiřazena, případně s jakýmkoli japonským strojem
  • Strop v úrovni letadel bude každý den zvyšován o jednu:
   • Pondělí – letadla maximálně 2. úrovně
   • Úterý – letadla maximálně 3. úrovně
   • Středa – letadla maximálně 4. úrovně
   • Čtvrtek – letadla maximálně 5. úrovně
   • Pátek – letadla maximálně 6. Úrovně

*je zakázáno používat letadlo nižšího tieru než je vyžadováno

 • Po každém útoku se útočící tým vrátí na svoji základnu a stane se z něj tým obranný.
V našich pařížských kancelářích budeme mít také skutečnou hmotnou mapu, kterou budeme průběžně aktualizovat a zobrazovat na streamu. Další mapa, tentokráte online, bude také dostupná v reálném čase.
Obě mapy nabídnout možnost zkontrolovat množství bodů, které ta která armáda má, stejně jako rozložení jednotlivých armád pro určení, zda je možné ještě na vybrané území zaútočit či nikoli.
Co se stane, pokud armáda dosáhne na určitý počet bodů?
Dosáhne-li počet bodů armády předem určených hodnot, budou modifikována některá pravidla:
Poznámka: předem určené hodnoty se mohou změnit v závislosti na množství přihlášených skvadron
 • Sníží-li se počet bodů armády na hodnotu mezi 21 a 30:
  • Jedno letadlo z každé skvadrony dané armády bude o jednu úroveň vyšší! Tak například stane-li se tak ve třetí den, kdy je omezení nastaveno na 4. úroveň, budou moci skvadrony této armády moci bojovat s pěti letadly 4. úrovně a jedním letadlem 5. úrovně na své soupisce. A to až do té doby, dokud se počet bodů opět nezvedne nad danou mez.
  • V tomto případě také dojde ke změně poměru útočníků k obráncům (v závislosti na počtu registrovaných týmů) a armáda bude těžit z dedikace více skvadron do útoku, nežli do obrany.
 • Sníží-li se počet bodů armády na hodnotu mezi 11 a 20:
  • Dvě letadla z každé skvadrony dané armády budou o jednu úroveň vyšší! Tak například stane-li se tak ve třetí den, kdy je omezení nastaveno na 4. úroveň, budou moci skvadrony této armády moci bojovat se čtyřmi letadly 4. úrovně a dvěma letadly 5. úrovně na své soupisce. A to až do té doby, dokud se počet bodů opět nezvedne nad danou mez.
  • V tomto případě také dojde ke změně poměru útočníků k obráncům (v závislosti na počtu registrovaných týmů) a armáda bude těžit z dedikace více skvadron do útoku, nežli do obrany.
 • Sníží-li se počet bodů armády na hodnotu mezi 0 a 10:
  • Všechna letadla z každé skvadrony dané armády budou o jednu úroveň vyšší! Tak například stane-li se tak ve třetí den, kdy je omezení nastaveno na 4. úroveň, budou moci skvadrony této armády moci bojovat se šesti letadly 5. úrovně, dokud se počet bodů opět nezvedne nad danou mez.
  • V tomto případě také dojde ke změně poměru útočníků k obráncům (v závislosti na počtu registrovaných týmů) a armáda bude těžit z dedikace více skvadron do útoku, nežli do obrany.
 • Zvýší-li se počet bodů armády na hodnotu mezi 70 a 80:
  • Dojde ke změně poměru útočníků k obráncům (v závislosti na počtu registrovaných týmů) a armáda bude mít k disposici více obranných týmů, nežli útočných
 • Zvýší-li se počet bodů armády nad 81:
  • Dojde ke změně poměru útočníků k obráncům (v závislosti na počtu registrovaných týmů) a armáda bude mít k disposici více obranných týmů, nežli útočných
SHRNUTÍ
Vypadají všechna ta pravidla příliš komplikovaně? Dobrá tedy, zkusme je objasnit pomocí příkladu:
Jsem velitel týmu „Létající palačinky“ a registroval jsem svůj tým mezi 31. červencem a 6. srpnem. Losování organizované týmem Wargamingu přiřadilo mému týmu mapu „El Halluf“, sovětskou národnost a číslo 9. Po kontrole oficiálního tématu na fóru jsem zjistil, že „Delhroh“ (španělský komunitní manažer) je mým generálem, neboť je jako generál přiřazen k teritoriu „El Halluf“.
Připojím se na TeamSpeak a pohovořím s ostatními veliteli a generálem mé armády. Podělíme se o své nápady, prodiskutujeme taktiku a učiníme finální rozhodnutí, kdo a kam bude útočit!
V pondělí tedy začínáme s letadly 2. Úrovně. Jelikož budu moci hrát pouze se sovětskými či japonskými letadly, ujistím se, že členové mé skvadrony mají vyzkoumána a připravena letadla těchto národů. V 19:00 je má skvadrona připravena jak na TeamSpeaku, tak ve hře a pokud možno také sleduje živý přenos.
V mém kanále na TeamSpeaku aktivně diskutuji s ostatními veliteli a generálem mé armády. Navrhuji, jaké teritorium bychom měli vzít útokem.
Můj generál informuje pořadatele, že si přeje poslat útokem tři skvadrony na teritorium „Harbor“.
Pořadatel zkontroluje mapu v pařížské kanceláři a náhodně vybere tři žluté (barva teritoria El Halluf) žetony pro útok a přesune je na teritorium „Harbor“. Vezme také náhodně zvolené tři modré žetony (barva teritoria Harbor“) pro obranu a umístí je před žluté žetony. Každý žeton má své číslo a pořadatel informuje generála, které skvadrony se budou úvodních bojů účastnit: Harbor #2 vs El Halluf #5 / Harbor #3 vs El Halluf #9 a Harbor #1 vs El Halluf #4.
Generálové armád Harbor a El Halluf zapíší vše do příslušné tabulky a informují své velitele o nadcházejících bitvách.
Můj generál mi sdělí, že se svojí skvadronou budu bojovat proti „Golden Warriors“. Jelikož představuji útočící tým, velitel bránícího týmu se postará o založení tréninkové místnosti. Já se pouze ujistím, že můj tým je kompletní a připraven k nastoupení.
V případě, že něco nepůjde podle plánu, mohu vždy kontaktovat velitele protivníkova týmu skrze chat ve hře. Jakmile je tréninková místnost připravena, já a můj tým se připojíme a bitva může začít!
Hrajeme na nejlepšího z pěti bitev a můj tým zvítězí 3:1. Jakmile je dobojováno, informuji svého generála o výsledku. Můj generál poté předá pořadateli informaci, že armáda El Halluf získala jeden bod od armády Harbor, a to díky bitvě mezi Harbor #3 a El Halluf #9.
Pořadatel aktualizuje bodový stav a přesune žetony zpět na naši základnu. Má skvadrona se tedy nyní věnuje obranným povinnostem.
A tak pokračujeme dále  :eyesup:
Ceny!
Ano!! Máme spoustu skvělých cen pro nejlepší eskadrony a armády:
 • Denní jackpoty
  • Ceny pro armádu
   • Každý hráč nejlepší armády dostane každý den* 3 000 WoWp žetonů a 3 000 WoT zlaťáků!
    • *Nejlepší armáda – armáda, která získá nejvyšší počet bodů za den. V případu remízy se výhra dělí.
  • Ceny pro eskadrony – Nejlepší eskadrona každé armády* bude odměněna
   • Nejlepší eskadrona každé armády – 5 000 WoWp žetonů and 5,000 WoT zlaťáků
   • Druhá nejlepší eskadrona každé armády – 3 000 WoWp žetonů and 3,000 WoT zlaťáků
   • Třetí nejlepší eskadrona každé armády – 2 000 WoWp žetonů and 2,000 WoT zlaťáků
    • * Nejlepší eskadrona každé armády – je eskadrona, která získala nejvyšší skóre (v rámci armády), získané rozdílem vyhraných a prohraných bitev. V případu remízy se výhra dělí.
 • Globální ceny

Po ukončení soutěže Týden vzdušné nadvlády tři nejlepší armády* získají následující ceny:

 • 1. místo
  • 3 měsíce prémiového účtu (bude aktivováno ve finální verzi WoWp)
  • Unikátní hodnost na fóru
  • 5 000 World of Tanks zlaťáků
  • 15 000 World of Warplanes žetonů
 • 2. místo
  • 2 měsíce prémiového účtu (bude aktivováno ve finální verzi WoWp)
  • 3 000 World of Tanks zlaťáků
  • 10 000 World of Warplanes žetonů
 • 3. místo
  • 1 měsíc prémiového účtu (bude aktivováno ve finální verzi WoWp)
  • 2 000 World of Tanks zlaťáků
  • 5 000 World of Warplanes žetonů
   • *Nejlepší armády – armády, které získaly nejvyšší skóre na konci celé soutěže
   • Pokud dojde k remíze, vítězem bude armáda, která získala nejvíce bodů v pondělí. Pokud i v tak bude skóre shodné, budou se porovnávat skóre z úterý a tak dále. Budou-li mít dva týmy stejné skóre po celý týden, výhra se rozdělí.
Navíc, všichni aktivní* účastníci dostanou jedno prémiové letadlo, až vyjde finální verze WoWp!
*Aktivní účastníci – Všichni registrovaní hráči, kteří hráli v průběhu celých 15 hodin soutěže.
LET'S BATTLE!

Edited by Bertiux, 31 July 2013 - 08:59 AM.

1 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users