Jump to content


Správa a moderování Cz/Sk sekce


 • This topic is locked This topic is locked
2 replies to this topic

Idahou #1 Posted 09 October 2013 - 12:50 PM

  Senior Master Sergeant

 • Advanced Member
 • 36 battles
 • 110
 • [IDDQD] IDDQD
 • Member since:
  11-20-2011
Malý a neoficiálníprůvodce správou a moderování. Článek je pouze orientační
.
V Cz/Sk části fóra můžete potkat některé zaměstance a spolupracovníky WG, poznáte je podle červeného nápisu pod avatarem (obrázek profilu) a jsou to tito:
.
Community Team - sem patří community coordinator (YabbaCoe ) a community manager (Ivana_Drago), pracují přímo v Pařížské pobočce pro EU server. Tito "spravují" naši malou komunitu, pořádají pro ni soutěže, různé akce, sbírají tzv. feedback, což je zpetná vazba - tu vytvářejí na základně relevantních* názorů a připomínek hráčů vyjadřujících se tady na fóru - podílí se na tvorbě celoservrových akcí a soutěží, v omezené míře distrubuují oficiální informace, což také znamená, že mají k takovým informacím přístup, ne vždy se sice o ně mohou podělit, ale mají možnost lecos zjistit. Členové community teamu také částečně ovlivňují organizaci sekce jako takové, to znamená uspořádání, zakládání a upravování podsekcí, nicméně v tomto jsou limitováni "šablonou" určenou pro celé fórum.Coordinator ani manager nehlídá dodržování pravidel ani nerozdává sankce za jejich porušování.
.
Moderator - jsou dobrovolníci pro správu fóra. Jsou nabíráni z řad uživatelů fóra, a jsou zodpovědní za dodržování pravidel fóra. Toť celé, moderátoři mají status "freelancer", což znamená, že pracují odkudkoliv chtějí a nemají přístup do pobočky v Paříži. Taktéž nemají přístup ani k interním informacím, přestože mají velice omezenou (a časově náročnou) možnost jak něco málo zjistit (například ověřit zda to či ono funguje, či co a jak ohledně již běžícího speciálu), a až na vyjímečné případy, nevydávají žádní oficiální prohlášení a nezastupují WG. Zjišťování informací, odpovídaní na dotazy, diskutování na fóru, pomoc s technickými nebo herními problémy ani organizování a účast na různých projektech není náplní jejich práce. Moderátor postupuje podle interních pravidel, mechanismů pro moderování a je to právě on/ona, kdo uděluje sankce. Nemají práva pro vytváření a upravování sekcí a pod sekcí, také nemají oprávnění pro udělování banu na přístup do hry (pouze na používání ingame chatu). O systému moderování se můžete dozvědět něco bližšího níže. Aktuální moderátoři pro Cz/Sk sekci jsou: Kampa1987 a HanZZ6
.
Administrators - v Cz/Sk sekci potkáte prakticky jen "community", což je účet sloužíci pro zveřejňování novinek
.
Customer support service - pouze označuje pracovníka technické podpory, na fóru nemají žádné povinnosti a pravomoce mají jako obyčejný uživatel. Na foru netvoří oficiální oznámení ani nezastupují WG
.
Community Contributor - několik osobností, které se ve spolupráci s komunitním týmem věnují ostatním hráčům a pomáhají různými způsoby, jako je psaní návodů, pořádání herních soutěží, věnují se našim hrám na vlastním streamu a podobně. Prostě ti z vás, kteří dobrovolně věnují svůj čas naší komunitě a tím pomáhají tak zlepšit zážitek ze hry. Community Contributor nemá, mimo přístupu do sekce pro Community Contributory, žádné speciální pravomoce ani povinnosti na foru. Nevydává oficiální prohlášení a není zástupcem WG
.
.
.
*relevantní příspěvek je ten, který je hodnotný pro feedback. Příspěvek plný vulgarit a urážek má minimální hodnotu oproti příspěvku který je napsán slušně, vystižně a k věci, i když je sebe víc kritický. Stejně tak se přikládá nižší váha příspěvkům psaných v afektu, nesrozumitelně, nebo příliš obecně.

Edited by Ivana_Drago, 23 October 2017 - 10:30 AM.
Aktualizováno


Idahou #2 Posted 09 October 2013 - 12:51 PM

  Senior Master Sergeant

 • Advanced Member
 • 36 battles
 • 110
 • [IDDQD] IDDQD
 • Member since:
  11-20-2011
Na základě připomínek došlo k úpravě článku tak, aby byl více srozumitelný.
.
Moderátoři jsou rozděleni do týmů, vedoucím týmu je Senior moderátor a ostatní členové (2-4) jsou určeni podle jazyku tak, aby jich v daném týmu bylo zastoupeno co nejvíce - tedy kupříkladu v mém týmu je se mnou ještě anglický a francouzský moderátor - protože občas je nutné řešit vícejazyčný report, PMku atd... V rámci týmu (i celé struktury) se komunikuje v angličtině.
Vedoucím moderátorů je Mr_Kubrick, nicméně to je velice zaměstnaný člověk, takže pokud nechcete čekat na odpověď klidně týden a déle je lepší řešit potíže, například se sankcí, s konkretním moderátorem, komunitním týmem nebo přímo se https://eu.wargaming.net/support/ - v případě stížnosti na jednu konkretní sankci Vás support odkáže na toho, kdo ji udělil. Pokud si chcete stěžovat například na konkretního moderátora, je nutné to řádně a jasně uvést.
.
Moderátoři dohlíží na dodržování pravidel, procházejí fórum a hledají porušení pravidel, nebo reagují na podněty ostatních uživatelů skrze report systém
Pokud příspěvek obsahuje závažné porušení pravidel, skryje se a teprve poté začne moderovat, jestliže je porušení menší, příspěvek se nechá viditelný a začne se moderovat. Tak nebo tak, od okamžiku kdy se začne moderovat již nehrají úpravy uživatele roli, jelikož moderátor si již příspěvek "načetl" a že uživatel upravuje svůj příspěvek nemá jak zjistit.
V případě reportu se příspěvek uloží do report systému - není potřeba vypisovat části které reportujete, protože moderátor vidí celý příspěvek v reportu tak jako vy při reportování. Funguje to podobně jako quote - pokud autor upraví svůj příspěvek, na reportu se to již neprojeví. Moderátor pak řeší reportovanou verzi. Report se musí řešit vždy, takže i pokud v reportovaném příspěvku není nic k řešení, moderátor musí v reportu vysvětlit oč šlo a teprve potom ho může zavřít. To však na autora reportovaného příspěvku nemá vliv.
.
Poté, co je udělena sankce, je moderovaný příspěvek editován, nevhodné výrazy a části textu se nahrazují červeným textem [odstraněno] popřípadě [editováno] a mezi text příspěvku a podpis uživatele se doplní podpis, případně i poznámka, konkretního moderátora. Stává se, že obsahem příspěvku je jen nevhodný obsah, pokud se tak stane, příspěvek se needituje, ale skryje a přesune do archívu. Do archívu také putují posty a topicy, které nemusí být sami o sobě nevhodné, nicméně porušují pravidla (například když topic již existuje, nemá žádný smysl, nebo jde o OT, špatnou sekci atd...).
Veškeré akce moderátora se zapisují do logu, ke kterému má přístup pouze senior manager. Žádný příspěvek se nemaže a vše se ukládá do archívů (nicméně ne všechny příspěvky v něm jsou viditelné).
..
Warning point- uděluje se společně s banem,, počet warning pointů ovlivňuje sankce následovně.
7 až 8 warning pointů = 14 dnů read only banu (pokud základní sankce není vyšší, nesčítá se)
9 warning pointů = 30 dní read only ban (pokud základní sankce není vyšší, nesčítá se)
10 warning pointů = Permanentní ban přístupu na forum
.
Sankce a napomenutí
Napomenutí - nejnižší forma sankce,nepřidává uživateli warning point ani ban, je spíše informováním. Maximální počet napomenutí, které může uživatel obdržet jsou tři (vy výjimečných případech i více)
Opakované méně závažných porušení pravidel - přidává 1 warning point a 3 dny read only ban
Velmi závažné - přidává 3 warning pointy a 7 dní RO, v případě opakovaného porušování pravidel v této kategorii, se sankce zvyšuje a to následovně: 14 dní za druhé porušení.
.
Sankce na sebe nenavazují a jsou udělovány podle interní tabulky, ve které je pro každý přestupek určená kategorie.
V případě vyčerpání napomenutí se místo napomenutí uděluje sankce z kategorie "méně závažné"
Read only ban znamená, že uživateli je odebrána možnost vytvářet nové příspěvky po dobu trvání sankce, nicméně stále může používat pm systém a číst příspěvky ostatních uživatelů
V určitých případech, jako jsou například urážky v pm, nebo zneužívání repot systému se uplatňuje tzv. suspend ban, kdy je uživateli odebrán přístup na forum, po dobu trvání sankce.

Edited by ClearEvil, 04 July 2015 - 08:41 AM.
Aktualizace


ClearEvil #3 Posted 17 January 2016 - 08:58 PM

  Second Lieutenant

 • Advanced Member
 • 14 battles
 • 1,045
 • Member since:
  01-29-2012

Pozor!!!

Spoiler 

My si na piloty jen hrajeme, ale někdo v letadle opravdu seděl, aby my jsme si mohli hrát. :honoring: Děkujeme chlapi!

1 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users